Privacybeleid

Disclaimer

Door onze (mobiele) website te bezoeken erken je de voorwaarden (inclusief het privacystatement) te hebben gelezen, begrepen, en hier akkoord mee te gaan. De inhoud van deze website, inclusief de afbeeldingen, is eigendom van Freasy tenzij anders vermeld. Niets op deze website mag zonder toestemming van Freasy worden gekopieerd, openbaar gemaakt worden of op enigerwijze worden vermenigvuldigd mits voor eigen gebruik.

Het kan voorkomen dat dat er fouten of gebreken optreden op deze website. Wij vragen daarvoor je begrip. We stellen je reactie in deze situatie zeer op prijs, omdat het ons de gelegenheid geeft om fouten en gebreken te herstellen. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Wij behouden ons het recht voor om alle materialen op de website te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat Freasy streeft naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten vormen nooit een aanleiding om een contract, dan wel overeenkomst met, te mogen claimen of te veronderstellen.

Privacy

Freasy respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij verzamelen en gebruiken je gegevens voor meerdere doeleinden;
1. Als onderdeel van het bestelproces hebben we je adres, naam, betalingsgegevens email nodig. Deze gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van onze Hosting en voor onbepaalde tijd opgeslagen. Ook worden de gegevens gedeeld met applicaties van Romanselqt en Mollie payments voor een correcte betaling en verzending van je bestelling.
2. Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van onze hosting.
3. Indien je een account aanmaakt op onze site ga je ermee akkoord dat wij je email adres mogen gebruiken om onze nieuwsbrief te verzenden. Emails voor dit doeleinde worden maximaal 1x per maand verzonden.
4. Van alle bezoekers op onze website verzamelen we gegevens om onze marketing en gebruikersvriendelijkheid te verbeteren. Je IP-adres, locatie en bezochte pagina’s worden bijgehouden via applicaties van Google Analytics, Facebook etc.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren je toestemming hiervoor hebben verkregen. De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. Je kan altijd contact met ons opnemen indien je eigen gegevens aan wilt passen of je gegevens uit onze bestanden wil laten halen. We zijn te bereiken op het email adres hi@freasy.nl.

Cookies